Souhrn dění na 2. zasedání AS z 18. 2. 2014

1.    Na prvním zasedání byl zvolen 1. místopředsedou Prof. Ehrmann, ale jelikož se stal proděkanem namísto doc. Oborné, musel se postu místopředsedy AS vzdát. Do volby na místopředsedu AS byl navržen jediný kandidát- MUDr. Raclavský, který byl dříve i jeho předsedou, má velké zkušenosti a je aktivním senátorem, byl zvolen v prvním kole.

2.    Z řad studentských senátorů odstoupila Petra Pašková z důvodu jmenování do funkce Administrátora SSSČR. Na její místo tak nastoupila Roxane Authorsen, která byla po volbách do AS první pod čarou.

3.    Dalším bodem bylo ustanovení pedagogické komise, která bude mít na starosti kontrolu změn v bílé knížcea bude vydávat stanoviska k jednotlivým změnám v kurikulech. Za studenty byli zvoleni: Jakub Kania (zub. lék.), Petra Dudová (všeob. lék.), Roxane Authorsen (General med.), Josef Kovařík (dentistry), William Dioszegi (všeob. lék.)

4.    Druhá komise v pořádí byla legislativní. Legislativní komise má za úkol kontolovat směrnice LF, porovnávat je s nadřazenými zákony (např. Vysokoškolský zákon), řeší a zpracovává řád senátu a má na starosti také další legislativní úkoly. Za studenty byli zvoleni Bc. Pavel Honig (všeob. lék.), Veronika Pargačová (všeob. lék.)

5.    Jako poslední byla volena komise ekonomická. Ta se stará a kontroluje finanční záležitosti LF. Studenty v ní zastupuje Richard Fürst (zub. lék.), Karolína Burdová (všeob. lék.)

6.    Ve věci jmenování nového proděkana a jmenování tajemnice LF vzal senát na vědomí závěr pana děkana jmenovat na post proděkana prof. MUDr. Jiřího Ehrmanna, PhD. a na post tajemnice dočasně jmenovat Ing. Janu Valíkovou.

7.    Bylo třeba jmenovat také členy dílčí volební komise pro volby do AS UP (velkého senátu UPOL), které se budou konat v týdnu od 31. března, přesný termín ještě oznámí zvolená komise. Za studenty v ní jsou Karolína Burdová, Vojtěch Doležel, Petra Dudová, Jana Zelená a Anna Krajčíková. Mluvilo se i o tom, že by volební urna měla být na Klinice zubního lékařství. Předseda senátu MUDr. Strojil doporučit přenechat zařízení této věci na volební komisi.

8.    V části Informace děkana LFvystoupil pan děkan s problémem využívání skříněk v dostavbě TÚ. Dosud měly problém zamčených skříněk řešit studentské organizace, ale jelikož studenti stále klíče nevracejí a ostatní studenti pak skřínky nemůžou využívat, bude děkanát tento problém řešit direktivně. Padly návrhy na půjčování skříněk proti podpisu nebo zavedení elektronických zámků. Bude nutné vytvořit nějaký úložný řád, padla taky možnost platby určitého poplatku za nevyklizení skříně po upozornění. Celé toto je v řešení a ještě není úplně jasné, jakým způsobem se problém vyřeší.

9.    Tento zápis obsahuje popis části zasedání, která se bezprostředně týká studentů. Pokud máte zájem přečíst si kompletní zápis ze zasedání, najdete ho v brzké době na stránkách LF UPOL v sekci Akademický senát.

1975 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *