Projektová burza: IFMSA se představuje.

1507604_693569260686078_27176162_nOsmnáctého března proběhla v dostavbě Teoretických ústavů „Projektová burza“ olomoucké pobočky IFMSA CZ, která měla za cíl seznámit studenty z nižších ročníků o činnosti IFMSA a oslovit potencionální zájemce o členství. Pokud jste náhodou neměli možnost se burzy zúčastnit a chcete se dozvědět něco o této studentské organizaci, čtěte dále.

IFMSA – International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) je nezávislou institucí zastřešující 117 členských organizací s více než 1,2 miliónem studentů lékařství ze 101 zemí světa. Byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světe. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin.

Činnost IFMSA je rozdělena do 6-ti stálých výborů:

SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) – Stálý výbor pro výměnné klinické stáže;
SCORE (Standing Committee on Research Exchange) – Stálý výbor pro výměnné výzkumné stáže;
SCOPH (Standing Committee on Public Health) – Stálý výbor pro veřejné zdraví;
SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace) – Stálý výbor pro lidská práva a mír;
SCOME (Standing Committee on Medical Education) – Stálý výbor pro lékařské vzdělávání;
SCORA (Standing Committee on Reproductive Health incl. AIDS) – Stálý výbor pro reprodukční zdraví a AIDS.

Každý stálý výbor je zastoupen v jednotlivých zemích národním koordinátorem a na každé fakultě zapojené do činnosti i lokálním koordinátorem. Jmenované výbory zastřešují různé programy a preventivní či humanitární projekty.

IFMSA je v České republice reprezentována členskou organizací IFMSA Česká republika (zkr. IFMSA CZ). Své pobočky má při všech osmi českých lékařských fakultách. Členem IFMSA CZ se může stát každý student lékařské fakulty v České republice, který o členství projeví zájem. Členství, jež je dobrovolné a bezplatné, umožňuje studentům zúčastnit se letních výměnných klinických a výzkumných stáží, kterých každoročně zorganizujeme více než 350. Současně se studenti mohou zapojit do různých aktivit pořádaných IFMSA CZ.

1932245_678221542220850_1586691559_n

Mezi nejvýznamnější projekty patří zejména Nemocnice pro medvídky, MediCafé, Smoke Free Party a pořádání akcí spojených se Světovými dny diabetu, zdraví nebo AIDS. Mnoho dalších projektů probíhá zároveň lokálně na jednotlivých pobočkách IFMSA CZ. V současné době máme více než 550 členů zapojených do našich aktivit.

Nejnovějším projektem olomoucké pobočky je „Kurz chirurgického šití,“ ze kterého si můžete přečíst reportáž zde. Nabízí jedinečnou možnost nacvičit si techniky chirurgického šití na neoprénu a na prasečích nožkách pod dohledem zkušených chirurgů z Fakultní nemocnice Olomouc. Tento projekt měl takový ohlas, že se chystá opakování ve dnech 1.4 a 8.4, a v budoucnu i termín pro studenty programu General Medicine.

10094_533070523402620_1791275064_nDalším významným projektem je Medicafé, původní projekt 2.LF, nyní dokonce i mezinárodní projekt. Smyslem Medicafé je popularizovat lékařskou vědu: Ukázat, že to není jen rigidní soustava, ale naopak dynamická struktura, která nás každý den ovlivňuje a obklopuje všude kolem. Je určen nejen studentům medicíny, ale i laické veřejnosti. Z toho důvodu se odehrává v příjemném, neformálním prostředí městských kaváren. Popularizace UP pořizuje audiovizuální záznamy ze všech Medicafé a postupně je zveřejňuje na svém youtube kanálu.

Zeptala jsem se koordinátorů Medicafé, jakým způsobem vybírají témata: „Na projektu se podílí skupina lidí, kteří se snaží zjišťovat, o jaká témata by byl zájem. Poté oslovujeme odborníky z řad lékařů, ale nezřídka se nám stává, že se nám lékaři přihlásí sami. Snažíme se přednášky propojit i s ostatními akcemi IFMSA CZ, například v rámci Světového dne diabetu a Dne boji proti AIDS jsme uspořádali tematická Medicafé.“

Nedávno proběhlo i první Medicafé v angličtině: „Why most of what we know is false?,“ na kterém přednášel MUDr. Jan Strojil z Ústavu farmakologie LF UP. V loňském roce měl na stejné téma přednášku v českém jazyce a jeho Medicafé se muselo pro velký zájem dokonce opakovat. V současné době nás čeká přednáška na téma: „Antivakcinační hnutí: záchrana před farmabyznysem nebo epidemiologická hrozba?“ 1.4.2014 v Café 87.

482836_529917113717961_860766297_nDalším projektem je cyklus přednášek pro školy zvaný „Zdraví v hrsti,“ který interaktivní, hravou formou zvyšuje informovanost dětí a mladistvých o zdravém životním stylu. Školy mají možnost na výběr ze čtyř přednášek: Jste to, co jíte, Nástrahy moderní doby, Dívčí koutek a Sexuální výchova pro pokročilé. Důraz je kladen hlavně na diskuzi s žáky a na zvýšení zájmu o danou problematiku. V současné době pro vás připravujeme reportáže ze všech přednášek.

Ruku v ruce tomuto projektu jde i projekt „Pro život,“ který se zaměřuje na výuku první pomoci na základních a středních školách. Děti si mohou na figuríně nacvičit KPR pod dohledem studentů medicíny a dozví se i něco o dalších život ohrožujících stavech. V zahraničí patří tento projekt mezi nejúspěšnější, protože některé zahraniční pobočky IFMSA mohou vydávat certifikáty o absolvování kurzu první pomoci. V České republice má licenci na vydávání certifikátů jiná organizace, takže kurzy probíhají v mnohem skromnějších podmínkách.

1604431_693569310686073_1373847701_nNemocnice pro medvídky“ je dalším projektem zaměřeným na děti. Cílem je pomoci dětem předškolního věku zbavit se strachu z „bílých plášťů“. Děti si s sebou do školky nebo na jiné místo konání projektu přinesou svého oblíbeného plyšového medvídka, pro kterého vymyslely nějakou nemoc. Tím se dostávají do role rodiče pacienta a mohou tak beze strachu přihlížet základním vyšetřením, která jsou medvídkovi prováděna. Spolu s tím také přijímají určitou zodpovědnost, čímž si uvědomí důležitost a nutnost návštěvy lékaře nebo nemocnice. Děti si snáze uvědomí, že cílem lékaře není ubližovat, ale naopak pomáhat.

Mezi projekty, které cílí na starší věkové skupiny, patří „Movember: knírem proti rakovině.“ Zaměřuje se na prevenci rakoviny prostaty, a i když se to může zdát zvláštní, není tato akce určená výhradně pro muže. 🙂 IFMSA v rámci Movemberu pořádala Medicafé, flashmob a Movember párty v prostorách U-Klubu.

1458616_631774536865551_1779826784_nV nejbližší době nás čeká „Světový den zdraví,“ který připadá na 7.4., a pro rok 2014 jsou hlavním tématem infekční nemoci. Dne 31.3. se v obchodním centru Šantovka budou studenti lékařské fakulty zdarma poskytovat rady široké veřejnosti. Budou připravena stanoviště, kde si lidé budou moci nechat změřit krevní tlak a tuk v těle. Dále tu bude i výuka resuscitace, samovyšetření prsu, technik správného mytí rukou a čištění zubů. Poradíme jak přestat kouřit. Pro ty, kteří chtějí zlepšit svůj životní styl, jsou připravené ochutnávky zdravé stravy a ukázky správného cvičení.

A konečně, IFMSA pořádá i výměnné pobyty pro studenty programu všeobecné lékařství. Od druhého ročníku mají studenti možnost vyjet na výzkumnou stáž (SCORE), a od třetího ročníků na stáž klinickou (SCOPE). Zájemci o stáž musí v listopadu úspěšně absolvovat Národní jazykový test z angličtiny, který náročností odpovídá zkoušce FCE. Nově je jeho součástí i poslech (listening) a sloh (writing). Bonusové body pak uchazeč získává za aktivitu v organizaci IFMSA, za SVOČ a za studijní průměr.

Pokud jste tento obsáhlý článek dočetli až do konce, děkujeme. 🙂 Ať už máte jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat naši pobočku na emailu lpr.upol@ifmsa.cz a nebo na našich facebookových stránkách. V současné době hledáme nové členy, kteří budou mít chuť zapojit se do stávajících projektů. Věříme, že pro vás bude členství v IFMSA velkým přínosem a že díky němu najdete mnoho nových přátel a kontaktů.

1899966_693049237404747_617585040_n

– Alena

2407 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *