Do světa snadno a rychle! Část 1. – Erasmus

PropErasmus.aiJednou z možností, jak se dostat na výměnný studijní pobyt nebo na stáž, je program Erasmus. Možná jste již zaregistrovali, že od letošního roku byl program „LLP Erasmus“ nahrazen novým programem „Erasmus+“. V následujícím článku se dozvíte, kdo se může do programu přihlásit a jaké změny přináší pro studenty, kteří se již LLP Erasmus účastnili.

Nejprve se podíváme trochu do historie. LLP Erasmus byl založen v roce 1987 jako program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Díky němu mělo šanci vycestovat již přes 3 miliony studentů, ať už na studijní pobyt nebo na stáž. V roce 2014 byl nahrazen programem „Erasmus+“, který by během let 2014 – 2020 měl nabídnout nové mobility až 4 milionům osob.

V rámci každého studijního cyklu můžete absolvovat pobyt nebo stáž v celkové délce 12 měsíců – pro studenty oborů, které nejsou rozděleny na bakalářský a magisterský program (tj. medicína), se tento limit navyšuje na 24 měsíců.

V rámci nového programu Erasmus+ se také mění jedna ze základních kvalifikačních podmínek programu. Nově se studenti budou moci účastnit jak studijních pobytů, tak pracovních stáží opakovaně!

 erasmus2

Studijní pobyty:

– Studenti mohou vyjet na studijní pobyty jen na ty univerzity, se kterými má LFUP podepsanou bilaterální dohodu (aktuální seznam na webu LFUP)

– Minimální délka pobytu je 3 měsíce, maximální délka 12 měsíců

– Od příštího roku bude podmínkou pro výjezd ukončený 3. ročník

– Vybraní studenti obdrží stipendium, jehož výše závisí na délce studia a na zemi výjezdu

Ke konci kalendářního roku bývá vypsáno výběrové řízení, přičemž samotný výběr studentů většinou probíhá v průběhu měsíce února. Při výběru se pak zohledňuje především průměr (max. 100b), jazyková vybavenost (max. 45b), členství v buddy systému (10b), aktivita ve studentských organizacích (10b za každou organizaci) a SVOČ (10b za každou ukončenou SVOČ).

Jednotlivé země jsou pak zařazeny do tří kategorií:

a) Země s vysokými životními náklady (např.: Severské země): 500 EUR/měs.

b) Země se středně vysokými životními náklady (např.: Německo): 400 EUR/měs.

c) Země s nízkými životními náklady (např.: Bulharsko): 300 EUR/měs.

(Pozn: Toto jsou podmínky platné pro aktuální školní rok 2013/2014. Je možné, že s novým panem proděkanem může dojít k menším změnám.)

Před odjezdem je pak potřeba sestavit Learning Agreement a prokonzultovat ho se Studijním oddělením. K úspěšnému absolvování programu je nutné přivést si ze zahraničí minimálně 15 kreditů, které vám pak mohou být plně uznány (např: pokud jste absolvovali výuku očního lékařství v zahraničí, nebudete muset dělat zkoušku z očního u nás).

Jiná situace je u státních rigorózních zkoušek: Podle Směrnice děkana LF UP je teoreticky možné vykonat SRZ v zahraničí – je ale nutné, aby student dovezl vyplněný protokol o státnici, který následně zhodnotí příslušná zkušební komise. Pokud by byl obsah zkoušky totožný, zahraniční státnice by šla uznat. Dá se ale předpokládat, že na většině zahraničních univerzit bude obsah státnic odlišný než u nás… (Takže prakticky se neuznávají.)

Prodloužení pobytu je možné, ale musí mu předcházet konzultace s rektorátem UP. Největší zájem je pak o státy, kde výuka probíhá v angličtině a v němčině. 🙂

 homo-erasmus

Pracovní stáže:

– Nemusí být uzavřena bilaterální dohoda s přijímacím pracovištěm, stáž musí být ale předem vyjednána

– Minimální délka 2 měsíce, maximální 12 měsíců

Pracovní stáž si může student zařídit zcela sám, nebo může o asistenci požádat rektorát (na děkanátu LFUP se vyřizují pouze studijní pobyty). Více informací na webu Rektorátu.

Přijímací institucí nemusí být pouze univerzita, ale i nemocnice nebo výzkumná centra EU a několika dalších vybraných zemí (Norsko, Island, Švýcarsko, Turecko, Lichtenštejnsko, Makedonie). Dále je možné stáž absolvovat na území a teritoriu členských zemí EU (např.: pod Francii spadá také Guyana, Reunion, Martinik,…). 🙂

Země jsou pak opět rozděleny do tří kategorií:

a) Země s vysokými životními náklady (např.: Severské země): 600 EUR/měs.

b) Země se středně vysokými životními náklady (např.: Německo): 500 EUR/měs.

c) Země s nízkými životními náklady (např.: Bulharsko): 400 EUR/měs.

AKTUALIZOVÁNO: O programu Erasmus+ informuje i nový portál Stážujeme.cz a jeho facebookové stránky.

Poděkování: Chtěla bych poděkovat paní Mgr. Zuzaně Kullové za ochotu a poskytnutí potřebných informací pro sepsání článku.

– Alena

Průměrné náklady na bydlení
Průměrné měsíční náklady na bydlení v jednotlivých státech (Klikněte pro vyšší rozlišení). Zdroj: http://esn.sk/

 

 

3632 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *